יום שישי, 30 בספטמבר 2011

מיקי שחם, ''בנק החיים''- דם טבורי, מביא דיווחי מדע הרפואה מהעולם: טיפול תאי גזע למחלות לב

מיקי שחם, ''בנק החיים''- דם טבורי, מביא דיווחי מדע הרפואה מהעולם: טיפול תאי גזע למחלות לב


Abdul M. Mozid, Samer Arnous, Eva C. Sammut and Anthony Mathur - 2011
תקציררקע
מחלה קרדיו-וסקולרית היא הגורם המוביל לתחלואה ותמותה ברחבי העולם.

מיקי שחם, "בנק החיים", מוסיף - מבהיר כי חרף התקדמות הרפואה ובטיפול מבוסס-קטטר לאוטם שריר הלב, שיעור התמותה השנתי נשאר גבוה ברמה של 13% ואבחנת החומש למטופלים עם אי ספיקת לב נותרת בשיעור גבוה של 50%. תפקוד סיסטולי לקוי של החדר השמאלי, קובע מהותי של האבחנה, משויך לאובדן משמעותי של קרדיומיוציטים, מה שקודם לכן נחשב בתור מצב בלתי הפיך מכיוון שהלב נחשב בתור איבר פוסט-מיטוטי.

מקורות נתונים
סקירה של רקע מקצועי שפורסם בכתבי עת לסקירת עמיתים והאתר של ClinicalTrials.gov.

אזורי הסכמה
ישנן כעת ראיות מצטברות לכך שהלב האנושי מסוגל לעבור תיקון ובשנים האחרונות הייתה עלייה בחקר הבסיסי והקליני תחת המטרה של רתימת התכונות המחדשות של תאי גזע כדי לקדם שחזור של תפקוד שריר הלב.

אזורי מחלוקת
מנגנוני הפעולה של טיפול תאי בנוגע לתיקון לבבי עדיין לא מובנים בצורה מספקת וסדר הגודל של התועלת שהודגמה במודלים של בעלי חיים עוד לא תורגם במלואו לבני אדם.

נקודות צמיחה
מספר הניסויים הקליניים ממשיך לעלות ולכלול טיפול במטופלים עם אוטם שריר הלב ואי ספיקת הלב משנית למחלת לב איסכמית או קרדיומיופתיה מורחבת.

לפי מיקי שחם מחברת "בנק החיים", דם טבורי מהווה המקור היישומי הטוב ביותר, שכן תאי גזע מדם טבורי ראשוניים יותר – אינם נושאים עדיין מערכת חיסונית. עשרות מחלות וטיפולים באמצעות תאי גזע מדם טבורי נחקרים כיום ומצויים בניסויים קליניים במסגרת רפואת חידוש האיברים והריפוי התאי. מהיות תאי גזע שמקורם בדם טבורי בעלי יכולת התמיינות לסוגים שונים של תאי גוף, עשויים גם הם לשרת השתלות חידוש איברים.

אזורים שהגיע זמנם לפיתוח מחקר

העתיד של תחום מחקר זה ידרוש שיתוף פעולה קרוב בין מדענים לבין רופאים כדי להבין כיצד טיפול תאי עובד ולהגדיר את סוג התא האידיאלי ושיטת ההעברה על מנת להצליח להגיע לתועלת המקסימאלית.

מיקי שחם – מומחה לתאי גזע, דם טבורי ובנקאות דם טבורי, מבעלי החברות האחיות  - בנק החיים וסיטוג'ן, ימשיך לעדכן את הגולשים בנושא תאי הגזע והדם הטבורי – בכלל, ורפואת חידוש איברים רפואה התחדשותית רפואה מחדשת רפואה רגנרטיבית Regenerative Medicine Gene Therapy, העושה שימוש בתאי גזע שמקורם בדם טבורי ומקורותיהם האחרים - בפרט.

מיקי שחם, בנק החיים, פיתח את טכנולוגיית ומכשיר הסיטוג'ן - הטכנולוגיה הראשונה בעולם באמצעותה ניתן לאסוף מספר תאי גזע מדם טבורי הגבוה משמעותית (בכ- 80%) שיכול לשרת גם:

• השתלות לחולים מבוגרים ולא רק בילדים כפי המצב עד היום.
• סדרות השתלות של רפואה רגנרטיבית / רפואת חידוש איברים, הדורשות מספר תאים גבוה.
• טיפול במספר מחלות שונות במהלך החיים.

לפי מיקי שחם, בארץ, הטכנולוגיה זמינה ללקוחות  "בנק החיים, בלבד.

יום שלישי, 20 בספטמבר 2011

מיקי שחם, ''בנק החיים''- דם טבורי, מביא דיווחי מדע הרפואה מהעולם: טיפולי פגיעות בעמוד השדרה – סקירת ההשפעות האפשריות על מקרופאגיות CNS פ

מיקי שחם, ''בנק החיים''- דם טבורי, מביא דיווחי מדע הרפואה מהעולם: טיפולי פגיעות בעמוד השדרה – סקירת ההשפעות האפשריות על מקרופאגיות CNS פנימיותJohn C Gensel, Dustin J Donnelly & Phillip G Popovich informahealthcare - 2011


מבוא: הפעלה מקרופאגית היא סימן בולט בפתולוגיה של פציעה בעמוד השדרה (SCI).
מקרופאגים CNS, שנלקחים ממיקרוגליה ומונוציטים של הדם, נמצאים בכל מקום בעמוד השדרה הפצוע, ומגיבים לאותות בסביבה הפצועה על ידי שינוי הפונקציה והפנוטיפ שלהם.


מיקי שחם, "בנק החיים", מבהיר כי תלוי בפנוטיפ ובמצב ההפעלה שלהם, מיקרופאגים יכולים ליזום מנגנוני פציעה משניים ו/או לקדם חידוש ותיקון CNS.


אזורים מכוסים: סקירה זו מספקת סקירה נרחבת לניסויים קליניים עדכניים של SCI אשר מיועדים לקדם הגנה עצבית, חידוש אקסונים או החלפת תאים.
אף אחד מטיפולים פוטנציאליים אלו לא פותח תחת המטרה של השפעה על תפקוד המיקרופאג; עם זאת, סביר שלכל אחד יהיו השפעות ישירות או עקיפות על מיקרופאגים של CNS.


ההשפעה הפוטנציאלית של כל ניסוי נידונה בהקשר של ביולוגיית מקרופאגי CNS.


לפי מיקי שחם, מחברת – "בנק החיים", דם טבורי מהווה המקור היישומי הטוב ביותר, שכן תאי גזע מדם טבורי ראשוניים יותר – אינם נושאים עדיין מערכת חיסונית. עשרות מחלות וטיפולים באמצעות תאי גזע מדם טבורי נחקרים כיום ומצויים בניסויים קליניים במסגרת רפואת חידוש האיברים והריפוי התאי. מהיות תאי גזע שמקורם בדם טבורי בעלי יכולת התמיינות לסוגים שונים של תאי גוף, עשויים גם הם לשרת השתלות חידוש איברים.


דעה מומחה: הפעלה של מיקרופאגי CNS היא תוצאה בלתי נמנעת של SCI טרואמטית.


בהינתן שתאים אלו רגישים במיוחד לשינויים במיקרו-סביבה, כל התערבות שמשפיעה על חזוק הרקמות ו/או על התרכובת של הסביבה התאית ללא ספק תשפיע על מקרופאגי CNS.

לפיכך, חשוב להבין כיצד ניסויים קליניים עדכניים ישפיעו על מקרופאגי CNS פנימיים.

מיקי שחם – מומחה לתאי גזע, דם טבורי ובנקאות דם טבורי, מבעלי החברות האחיות בנק החיים וסיטוג'ן, ימשיך לעדכן את הגולשים בנושא תאי הגזע והדם הטבורי – בכלל, ורפואת חידוש איברים רפואה התחדשותית רפואה מחדשת רפואה רגנרטיבית Regenerative Medicine Gene Therapy, העושה שימוש בתאי גזע שמקורם בדם טבורי ומקורותיהם האחרים - בפרט.

מיקי שחם, בנק החיים, פיתח את טכנולוגיית ומכשיר הסיטוג'ן - הטכנולוגיה הראשונה בעולם באמצעותה ניתן לאסוף מספר תאי גזע מדם טבורי הגבוה משמעותית (בכ- 80%) שיכול לשרת גם:


• השתלות לחולים מבוגרים ולא רק בילדים כפי המצב עד היום.
• סדרות השתלות של רפואה רגנרטיבית / רפואת חידוש איברים, הדורשות מספר תאים גבוה.
• טיפול במספר מחלות שונות במהלך החיים.

לפי מיקי שחם, בארץ, הטכנולוגיה זמינה ללקוחות - "בנק החיים, בלבד.

יום שבת, 10 בספטמבר 2011

מיקי שחם, "בנק החיים" – דם טבורי, מביא דיווחי מדע - רפואה מהעולם: מה יכולה הרפואה המחדשת להציע לפעוטים הלוקים באגנסיה של בית הקול והקנה?

מיקי שחם,  "בנק החיים" – דם טבורי, מביא דיווחי מדע - רפואה מהעולם: מה יכולה הרפואה המחדשת להציע לפעוטים הלוקים באגנסיה של בית הקול והקנה?
Peggy Lange, Jonathan M. Fishman, Martin J. Elliott, Paolo De Coppi, Martin A. Birchall Otolaryngol Head Neck Surg – 2011

רקע – אגנסה של בית הקול והקנה היא הפרעה מולדת נדירה אך יש לה השלכות הסניות.

הישגים עדכניים ברפואה מחדשת פתחו אפיקים חדשים באסטרטגיות טיפוליות עבור פעוטים אלו.

מטרה – לספק סקירה חדשנית בנוגע להישגים עדכניים בהנדסת רקמות כפי שהיא מיושמת להבניית נתיבי האוויר של העובר ולדון בשימוש בתאי גזע שפיריים אנושיים אוטולוגיים על מנת להכין איברים מראש עבור תינוקות הלוקים באגנסיה של בית הקול והקנה.

מקורות נתונים ושיטות סקירה – חיפוש מובנה של הרקע המקצועי הנוכחי (עד וכולל יוני 2011). המחברים חיפשו ב-PubMed, EMBASE, CINAHL, Web of Science, BIOSIS Previews, Cambridge Scientific Abstracts, ICTRP ומקורות נוספים עבור ניסויים מפורסמים ולא מפורסמים.

תוצאות – מיקי שחם, "בנק החיים", מוסיף ומבהיר כי במהלך 15 השנים האחרונות, נעשתה התקדמות בקידום הגבולות של הרפואה המחדשת מהמעבדה לתצורה הקלינית דרך מחקר תרגומי.

רוב הניסיון נצבר עם תאי גזע בוגרים וחומרים סינטטיים או פיגומים ללא תאים. מקור התאים האופטימאלי להנדסת רקמות עוברית עוד לא נקבע, אך שילוב של פיגומים ללא תאים ותאי גזע ממי שפיר טומן בחובו הבטחה גדולה להנדסת רקמות עוברית.

לפי מיקי שחם, מחברת – "בנק החיים", דם טבורי מהווה מקור טוב יותר ממוח עצם, שכן תאי גזע מדם טבורי ראשוניים יותר – אינם נושאים עדיין מערכת חיסונית. עשרות מחלות וטיפולים באמצעות תאי גזע מדם טבורי נחקרים כיום ומצויים בניסויים קליניים במסגרת רפואת חידוש האיברים והריפוי התאי. מהיות תאי גזע שמקורם בדם טבורי בעלי יכולת התמיינות לסוגים שונים של תאי גוף, עשויים גם הם לשרת השתלות חידוש איברים.

מסקנות ויישומיות – אסטרטגיות טיפול נוכחיות עבור אגנסיה של בית הקול והקנה הן תת-אופטימאליות, והנדסת רקמות עוברית מציעה חלופה לטיפולים קונבנציונאלים. השימוש בתאי גזע ממי שפיר אנושיים עבור הכנת תבניות איברים שעברו הנדסת רקמות אוטולוגיות לפני הלידה מהווה תפיסה אטרקטיבית. למרות שגישה זו עדיין בשלביה הניסיוניים, מחקרים פרה-קליניים וקליניים נוספים מקבלים עידוד להגדיר את התפקיד המדויק שלה ברקע בית הקול והקנה של ילדים.

מיקי שחם – מומחה לתאי גזע, דם טבורי ובנקאות דם טבורי, מבעלי החברות האחיות - בנק החיים וסיטוג'ן, ימשיך לעדכן את הגולשים בנושא תאי הגזע והדם הטבורי – בכלל, ורפואת חידוש איברים רפואה התחדשותית רפואה מחדשת רפואה רגנרטיבית Regenerative Medicine Gene Therapy, העושה שימוש בתאי גזע שמקורם בדם טבורי ומקורותיהם האחרים - בפרט.

מיקי שחם, בנק החיים, פיתח את טכנולוגיית ומכשיר הסיטוג'ן - הטכנולוגיה הראשונה בעולם באמצעותה ניתן לאסוף מספר תאי גזע מדם טבורי הגבוה משמעותית (בכ- 80%) שיכול לשרת גם:

• השתלות לחולים מבוגרים ולא רק בילדים כפי המצב עד היום.
• סדרות השתלות של רפואה רגנרטיבית / רפואת חידוש איברים, הדורשות מספר תאים גבוה.
• טיפול במספר מחלות שונות במהלך החיים.

לפי מיקי שחם, בארץ, הטכנולוגיה זמינה ללקוחות - בנק החיים, בלבד.